Afasi - språkvansker

Hva skjer i kroppen?

Hjernen har to hovedområder for språkfunksjon, som oftest på venstre side. Hvis en eller begge av disse språkområdene blir skadet, kan man miste tilgang til språket, eller ikke ha like rask tilgang som man hadde før.

Hvilke symptomer har sykdommen?

Afasi kan gjøre det vanskelig å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Det kan også bli vanskelig å forstå hva andre sier, og å forstå det du leser.

Hva forårsaker sykdommen?

Oftest skyldes afasi hjerneslag (blodpropp eller blødning i hjernen), men det kan også komme etter hodeskader, hjernesvulst eller andre sykdommer.

Hvordan stilles diagnosen?

Det finnes ulike tester og undersøkelser, evt utført av logoped, som kan finne ut om du har afasi, i tillegg til en helhetlig vurdering av din kommunikasjonsevne.

Hvordan behandles sykdommen?

Logopeden eller andre kan lage et tilpasset undervisningsopplegg for deg. Det vil blant annet bestå av ulike oppgaver hvor du skal bruke språket (både snakke, skrive, lese og forstå tale). Du vil også kunne få råd hvordan du og dine pårørende best kan kommunisere

Hvordan er forløpet?

Afasi arter seg ulikt fra person til person. Noen har rask bedring og merker etter hvert bare litt forskjell fra før skaden. Andre har større vansker. Bedring kan også skje på lang sikt.

Å leve med sykdommen

Det er vanskelig å miste tilgang til språket. Det kan føre til endringer i forholdet til andre mennesker, og kanskje også i forhold til arbeidslivet. I Opplæringsloven står det at du har rett til språktrening hos logoped også etter at du er utskrevet fra sykehuset. Logopeden på sykehuset hjelper deg med å søke om dette.

Nyttige adresser

Afasiforbundet i Norge: http://www.afasi.no/
Bredtvet kompetansesenter: http://www.statped.no/Tema/Sprak/Afasi/
Informasjon på flere språk: http://www.afasi.no/Materiell/Gratis‐materiell‐paa‐nett/Annet‐materiell/Brosjyrer‐om‐afasi‐paa‐mange‐spraak

Kilder

Oslo universitetssykehus (OUS)


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.