VEP - pasientinformasjon

Dette skrivet er til deg som skal til en undersøkelse som kalles for VEP. Det er en forkortelse for Visuelt Evoked Potentials, på norsk oversatt med visuelt fremkalte responser.

Hva er VEP?

VEP er en teknikk for å registrere synsnervens og synsbanenes evne til å lede impulser fra øyet til hjernen. Pasienter som ikke er i stand til å fokusere blikket eller som har synsstyrke 0,2 eller lavere (med best mulig korreksjon) vil ikke kunne undersøkes med VEP.

Hvorfor tar man denne undersøkelsen?

Undersøkelsen tas ved synsproblemer der man har mistanke om at årsaken sitter i synsnerven, ikke i selve øyet.

Praktisk gjennomføring

Pasienten sitter i en stol som er plassert 1,5m fra en dataskjerm. Det festes 2 elektroder på pasientens hode. Det festes også en jording på pasientens arm. Man undersøker pasientens øyne enkeltvis, og de får derfor en lapp over det øyet som ikke undersøkes i øyeblikket. Dersom pasienten bruker briller eller linser skal disse være på. Pasienten ser så på dataskjermen i ca. 2x5 minutter. På skjermen kommer det fram et rutenett (sjakkbrettmønster) med et rødt merke i midten. Rutene bytter plass, og pasienten skal hele tiden fokusere på det røde merket. Det skal være mørkt i rommet. Undersøkelsen er smertefri og tar i underkant av en halv time.

Forberedelser til prøven

Pasienten bør ha med seg/på seg de brillene/linsene de vanligvis bruker, og gjerne nyvasket hår uten fett, hårspray, gele eller lignende. Dette for å sikre god kontakt på elektrodene som plasseres på hodebunnen.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.