Nevrografi - pasientinformasjon

Nevrografi er en funksjonsundersøkelse av en eller flere nerver i en arm og/eller en fot. Vi gir små strømstøt og registrerer hastigheten som denne impulsen bruker fra et punkt til et annet. Dette er uttrykk for nervens funksjon. Noen kan føle dette litt ubehagelig, men undersøkelsen er helt ufarlig. Det er viktig at man ikke er kald på hendene eller føttene, og man bør unngå å bruke hudkrem på kroppen undersøkelsesdagen. Si fra hvis du har pacemaker eller annen hjertestimulator. Det er fint hvis du før undersøkelsen fyller ut skjemaet som ligger på venterommet (beskrivelse av dine plager). Prøven tar fra 30-60 minutter.

[imported]
[imported]

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.