Nervebiopsi - pasientinformasjon

Suralisnerven, en hudnerve som gir nerveforsyninger til de ytre deler av huden på fotryggen, er den som brukes mest når det skal taes nervebiopsi. Denne undersøkelsen gjøres relativt sjelden og på strenge indikasjoner.

Noe følelsestap i det området som forsynes av suralisnerven er det sannsynlig at det vil oppstå etter at en nervebiopsi er utført. Dette er imidlertid hos de fleste ikke noe større problem, og over tid reduseres det området som har nedsatt hudfølelse.

Et mindretall av pasientene opplever umiddelbart noe ubehag og noe smerte etter operasjonen. Fire uker etterpå vil imidlertid dette hos de fleste være betydelig redusert.

Det kan hos enkelte forekomme vedvarende symptomer med nummenhet, prikkende/stikkende fornemmelse eller ulike typer av smertesensasjoner, men i de aller fleste tilfellene forsvinner dette etter hvert.

Når nervebiopsien er tatt ut blir den tatt hånd om av spesialtrent bioingeniør og underkastes svært omfattende og tidkrevende undersøkelser som tar minst 3 – 4 uker før man endelig får svar på prøven.

Kilder

Informasjonen er utarbeidet av Nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.