Hudbiopsi - pasientinformasjon

Hensikten med undersøkelsen

Undersøke en bit av hudens ytterste lag i mikroskop for å telle hvor mange nervefibre den inneholder. Dette kan bidra til diagnostisk avklaring av forskjellige sykdommer i det perifere nervesystemet.

Hvordan foregår det

Etter vasking og lokalbedøvelse av et lite område nederst på leggen blir det med en skjærende nål tatt ut to 3x5 mm store biter av det ytterste hudlaget. Det legges så på en liten bandasje. Selve prosedyren tar vanligvis ca 15 minutter.

Hva skjer med biopsien

Hudbitene legges i et rør og sendes til Universitetssykehuset i Tromsø for nærmere undersøkelser. Resultatet kommer vanligvis etter noen uker. Du vil få beskjed om resultatet fra lege på Nevrologisk avdeling eller din fastlege.

Hensyn etterpå

Du kan være i vanlig aktivitet rett etter prosedyren. Det er ingen restriksjoner mht bilkjøring.
Når bedøvelsen går ut kjennes det vanligvis en moderat sårsmerte som gradvis går over.
Du bør la bandasjen sitte på i 1-2 dager. Hvis det begynner å blø, kan du trykke lett på såret i 10-20 minutter og legge på en ny bandasje. Vær ren på hendene når du steller med såret.
Etter 2 døgn kan du trygt dusje, behold gjerne bandasjen på og skift evt etterpå til tørr.

Ved tegn til infeksjon (økende smerter, rødhet og hevelse) bør du kontakte lege.

Sårene gror vanligvis i løpet av et par uker.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.