Trombolytisk behandling av hjerneinfarkt - pasientinformasjon

Generelle tiltak i akuttfasen

Den akutte fasen omfatter det første døgnet etter at du har fått slag. Det inkluderer de første minuttene og timene der du eller pårørende kontakter legevakt, fastlege og/eller ambulanse. Etter ankomst på sykehuset settes det i verk tiltak for å kartlegge omfanget av hjerneskade (f.eks. CT av hjernen) og pasientene får behandling med bl.a. oksygen, rikelig væsketilførsel, tiltak for å unngå feber og eventuelt senke et for høyt blodsukker, korrigering av hjerterytmeforstyrrelser og/eller sirkulasjonsforstyrrelser.

Målet med akuttbehandlingen er å øke muligheten for å overleve, begrense hjerneskaden, hindre nytt slag og ta hånd om ethvert medisinsk problem

Trombolyse (Actilyse®)

Medisin som løser opp en eventuell blodpropp kalles trombolytisk behandling. Det gis som et intravenøst drypp. Det må gis så snart som mulig etter at man har fått et hjerneslag og senest innen 4,5 timer for å ha effekt. På grunn av risiko for blødninger er ikke denne behandlingen egnet for alle. Legene må balansere risikoen mot fordelene. Hjerneblødning og andre blødninger må bla utelukkes.

Første døgnet etter trombolytisk behandling

De første 24 timene overvåkes pasienten spesielt nøye med tanke på komplikasjoner:

  • Fastende
  • Sengeleie
  • Kontroll av blodtrykk og puls jevnlig
  • Overvåkning av bevissthet, språk og kraftprestasjoner
  • Nytt CT bilde etter 24 timer

Etter første døgn

Vanlig slagbehandling og rehabilitering


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.