Rebif - pasientinformasjon

Hva er Rebif?

Rebif er et interferon (immunmodulerende legemiddel). Det er et protein som også kroppen selv produserer for å regulere betennelsesprosesser. Proteinet virker bremsende på sykdomsaktiviteten slik at man får færre og mildere attakk. Rebif fjerner altså ikke sykdommen, bare bremser den og anfall kan forekomme selv om du tar medisinen.

Hvordan tas Rebif?

Rebif er et protein som ødelegges av magesyren, og kan derfor ikke tas via munnen. Rebif tas regelmessig 3 ganger pr. uke gjennom en injeksjon rett under huden (subkutant). Du velger dine faste dager, for eksempel mandag – onsdag – fredag. Du kan velge å sette injeksjonen manuelt (med sprøyte), eller legge sprøyta i en autoinjektor. Det finnes også en elektronisk autoinjektor "RebiSmart". MS sykepleier gir full opplæring i bruk av denne. Kommer også som en ferdigfylt penn; "RebiDose".

Oppbevaring og holdbarhet

Rebif er klar til bruk, men vi anbefaler at du tar den ut av kjøleskapet 30 min. før bruk. Rebif oppbevares i kjøleskap (2 – 8 °C) i orginalpakningen. Må ikke fryses. Preparatet kan midlertidig oppbevares i opptil 25°C i en periode på 14 dager. Må brukes innen denne perioden, skal ikke inn i kjøleskap igjen.

Framgangsmåte

For å unngå irritasjon i huden, er det særdeles viktig å variere innstikkstedene. Vi anbefaler deg å bruke pasientdagboken for å registrere innstikkstedene.
Uke 1,2,3,4: 22 mikrogram = 0,25ml av 44 mikrogram, eller hele dosen av 22 mikrogram
Fra uke 5: 44 mikrogram = 0,5 ml av sprøyter på 44 mikrogram (hele dosen)

Bivirkninger

Lag deg langsiktige mål for behandlingen, og avslutt aldri uten i samråd med MS sykepleier eller lege.
Bivirkninger er vanlig, men går oftest over i løpet av noen uker. Det startes derfor med 1/4 dose og trappes forsiktig opp.

De vanligste bivirkningene er:
- Influensasymptomer (småfeber, frysninger, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, svette og uvelhet). Tips: Paracet 0,5 – 1 g eller Ibux 200 –600 mg samtidig med injeksjonen. Ta injeksjonen 2 – 3 timer før leggetid
- Hudreaksjoner (rødme, hovenhet, harde hudområder, svie/smerte, forhøyet hudtemperatur på injeksjonsstedet). Tips: Injeksjonsvæsken må være romtemperert. Kjølepute 2-3 min før/etter injeksjonen. Varier stikkstedet. Anvend autoinjektor. Ikke stikk på øm eller skadet hud. Gel som Orudis og/eller Ibux gel kan beskytte og lindre. Unngå at dråper på sprøytespissen kommer i kontakt med huden. Unngå direkte sol på stikkstedet samme dag. Ikke press ut luftboblen i sprøyten.
- Psykiske problemer for eksempel i form av depresjon eller selvmordstanker kan forekomme. Ta straks kontakt med behandlende lege eller MS-sykepleier!

Annet

  • Det er viktig å kontrollere blodprøver med tanke på lever- og nyrefunksjon (se NevroNEL).
  • Noen pasienter utvikler antistoffer mot Rebif (NAB). Derfor tas blodprøver etter ca 6,12, 18 og 24 måneders behandling, og ved terapisvikt.
  • Dersom du planlegger å bli gravid må du snakke med MS-sykepleier eller lege.
  • Det er for tiden ingen kjent tidsbegrensning for behandling med Rebif.
  • Det vil sikkert dukke opp mange spørsmål etter hvert. Et tips er å notere i dagboken frem til neste konsultasjon.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.