Prednisolon - pasientinformasjon

Bruk og virkning

Prednisolon er et kraftig betennelsesdempende legemiddel som brukes ved en del autoimmune nevrologiske sykdommer. Prednisolon reduserer aktiviteten i autoimmune betennelser.

Dosering

Doseringen fastsettes av legen og tilpasses den enkelte pasient. I mange tilfeller gis det høyere doser til å begynne med, som så gradvis reduseres etter hvert som plagene blir mindre.
Ved noen sykdommer starter man med lav dose, annenhver dag, og øker langsomt. Noen ganger avsluttes behandlingen helt etter noen uker eller måneder, mens det i andre tilfeller er nødvendig å fortsette med en lav vedlikeholdsdose (ca 2,5-5 mg daglig) over lengre tid.
Legen avgjør i samråd med deg den doseringen du skal ha, og når du skal ta lavere dose. Når dosen skal reduseres, vil du som oftest få et doserings-skjema du skal følge, et såkalt nedtrappingsskjema. Det er viktig at nedtrapping skjer gradvis. Behandlingen må ikke stoppes brått.
Det er spesielt viktig med Prednisolon at du ikke stopper behandlingen eller endrer dosen på egen hånd. Da kan plagene blusse opp igjen eller det kan inntre andre uønskede effekter.
Hvis legen ikke har bestemt noe annet, skal tablettene tas i én samlet dose om morgenen, helst med mat og sammen med rikelig drikke.

Uønskede virkninger som eventuelt kan oppstå

Hvis Prednisolon brukes i lave doser (under 5 mg daglig) og i korte perioder (inntil noen få måneder), gir legemidlet få uønskede virkninger. Dette varierer imidlertid fra person til person. Legen vil alltid anbefale at du tar den laveste effektive dose.
- Benskjørhet (osteoporose) ved lang tids bruk av Prednisolon ses. Dette skyldes at Prednisolon-bruk kan gi tap av kalk i knoklene og også bidra til at du ikke utnytter kalken fra kostholdet så godt. Benskjørhet øker risikoen for benbrudd; spesielt i rygg, hofte og håndledd. For å forebygge kalktap anbefales derfor daglig inntak av kalktilskudd (ca 1g) og vitamin D (400-800 enheter) så lenge du bruker Prednisolon.
- Huden kan ved lang tids bruk bli tørr og tynnere. Daglig bruk av fuktighetskrem anbefales. Ved småskader oppstår lettere rifter eller blødninger i underhuden ("kortisonflekker"). Sårtilheling kan ta lengre tid.
- Prednisolon kan gi rundere ansikt (måneansikt) og fedme som fordeler seg mest rundt magen. Vektøkning ses, da matlysten blir større. Dette er bivirkninger som reduseres eller går tilbake når behandlingen avsluttes. Generell væskeopphoping (ødem) kan ses ved høye doser.
- Prednisolon kan øke blodsukker-nivået. Diabetikere må kontrollere dette hyppigere og eventuelt justere dosen av sine blodsukker-senkende medikamenter (insulin eller tabletter).
- Bruk av Prednisolon over lang tid og sammen med andre betennelsesdempende medisiner (NSAIDs), kan irritere mageslimhinnen og i sjeldne tilfeller gi magesår eller magekatarr.
- Blodtrykksøkning kan ses.
- Ved høye doser kan hetetokter, svetting og uro forekomme.
- I sjeldne tilfeller kan høye doser Prednisolon reaktivere tidligere psykiske forstyrrelser.
- Ved lang tids bruk kan Prednisolon medvirke til utvikling av cataract ("grå stær"). Kontroll hos øyelege vil kunne påvise dette.
Kontakt lege dersom du merker uønskede, eller for deg uvanlige reaksjoner.

Forsiktighetsregler

- Samtidig bruk av andre legemidler og annet: Unngå hvis mulig samtidig bruk av andre betennelsesdempende legemidler som NSAIDs (spør legen din eller farmasøyt), da det ytterligere kan irritere mageslimhinnen. Unngå også stort forbruk av kaffe, tobakk og alkohol fordi Prednisolon tabletter virker irriterende på mageslimhinnen og kombinasjonen kan gi økt risiko for magesår. Insulin og blodsukkersenkende tabletter: se over under bivirkninger.
- Ved infeksjon: Prednisolon kan skjule infeksjonssymptomer, slik at en vanlig infeksjon blir vanskeligere å oppdage. Du bør derfor oppsøke lege hvis du har mistanke om infeksjon, for eksempel feber, under behandlingen. Ved alvorlige infeksjoner hos pasienter som over lang tid har fått behandling med Prednisolon, kan en økning av dosen hjelpe kroppen til å mestre det stresset som infeksjonen representerer. Gjør aldri slik doseøkning på egen hånd.
- Graviditet/amming: Prednisolon kan etter samråd med lege brukes under svangerskap, spesielt hvis dette er helt nødvendig for å holde sykdommen under kontroll. Prednisolon kan etter samråd med lege brukes under amming.

Gode råd

- Følg doseringen du og din lege har blitt enige om. Ikke stopp behandlingen eller endre dosen på egen hånd.
- Kontakt legen hvis du får en infeksjon mens du bruker tablettene.
- Får du vondt i magen, må du ikke lindre smertene med reseptfrie smertestillende legemidler som inneholder acetylsalisylsyre (for eksempel Dispril og Globoid), ibuprofen (Ibux, Ibumetin), eller naproxen (Naprosyn og Naproxen), men ta kontakt med legen med en gang.
- Spis riktig! Ha et sunt kosthold med masse grønnsaker så du ikke går opp i vekt.
- Det er viktig å pleie huden daglig med fuktighetskrem fordi Prednisolon gjør huden tørr og skjør.
- Dersom du har behov for et middel mot feber, hodepine, tannverk etc., spør alltid apotekpersonalet hvilket reseptfritt smertestillende middel du trygt kan bruke i kombinasjon med de andre medisinene du tar.
- Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler og naturmidler du bruker regelmessig og hvilke legemidler du bruker av og til. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene passer sammen (interaksjoner).

Kilder

Norsk Reumatologisk Forening


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.