Positiv JC virus status

Blodprøven viser at du har det såkalte JC viruset i kroppen. Ca halvparten av Norges befolkning har det, og vanligvis har det ingen betydning for helsa vår. For deg som behandles med Tysabri har det likevel litt å si fordi positiv JC virus status øker risikoen for PML (progressiv multifokal leukoencefalopati).

PML er en virusinfeksjon i hjernen som kan være dødelig. Vanlige symptomer på PML er muskelsvakhet, talevansker, psykiske forandringer, gangvansker, nedsatt følelse i huden og synsforstyrrelse. Sykdommen er dødelig hos 20-30%, og den gir ofte varige nevrologiske skader.
Regelmessige MR kontroller øker sjansen for å oppdage og behandle sykdommen i en tidlig fase, noe som ser ut til å gi bedre prognose.
Ved mistanke om PML avbrytes Tysabri-behandlingen og Tysabri kan vaskes ut av blodet ved plasmautbytting.

I følge tall fra produsenten av Tysabri, Biogen Idec, har det i hele verden vært 566 PML-tilfeller blant 138.800 Tysabri behandlede pasienter (per juni 2015).

Vår rutine er å måle JC virus antistoff status hvert halvår under pågående Tysabri-behandling. Risikoen for PML er tilnærmet lik null hvis man ikke har JC-viruset i kroppen. Risikoen er også svært liten de første to årene man får Tysabri, selv om man har viruset.
Risikoen øker ved behandling over to år, dersom man tidligere er behandlet med immunsuppressive medikamenter (for eksempel cellegift), og dersom antistoffnivået er høyt.

Her er en oversikt over risikoberegninger:

  • Ved ikke påviste JC virus antistoffer er risikoen for PML ca 0.1 per1000 pasienter
  • Ved påviste JC virus antistoffer øker risikoen (se tabell)
  Beregnet PML risiko per 1000 pasienter med positiv anti-JCV antistoffstatus
Eksponering for natalizumab Pasienter som ikke tidligere har brukt immunsuppressiver Pasienter som tidligere har brukt immunsuppressiver
Ingen indexverdi Antistoffindex <0.9 Antistoffindex >0.9<1.5 Antistoffindex >1.5
1-12 mnd 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
13-24 mnd 0,6 0,1 0,3 0,9 0,4
25-36 mnd 2 0,2 0,8 3 4
37-48 mnd 4 0,4 2 7 8
49-60 mnd 5 0,5 2 8 8
61-72 mnd 6 0,6 3 10 6

Det er viktig at du tenker gjennom din risiko og gjerne drøfter det med dine nærmeste og din nevrolog før du bestemmer deg for om du vil fortsette med Tysabri behandlingen. Et alternativ for noen vil være å skifte medikament. Hvis du velger å fortsette med Tysabri vil du bli overvåket med hyppige MR kontroller.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.