Natalizumab (Tysabri) - pasientinformasjon

Dette skrivet er til deg som skal starte behandling med Tysabri (natalizumab). Det skal være et supplement til den muntlige informasjonen du har fått fra din lege / sykepleier og inneholder informasjon om hva Tysabri er, hvordan behandlingen fungerer og hvilke bivirkninger som kan oppstå.

Hva er Tysabri og hvordan påvirker det MS ?

Tysabri virker dempende på betennelseaktiviteten ved MS ved at det hindrer betennelsesceller i gå gjennom blodkarene ut i hjernen. Virkestoffet heter natalizumab. Tysabri reduserer antall atakker med gjennomsnittlig 2/3, og halverer risikoen for funksjonsnedsettig.

Hvem får Tysabri?

Det er behandlende nevrolog som tar stilling til hvem som skal ha Tysabri. Hovedkriterier er høy sykdomsaktivitet til tross for behandling med Interferoner eller Copaxone, og pasienter med svært hurtig og alvorlig utvikling fra tidlig fase av atakkvis MS. Medikamentet har ikke dokumentert effekt ved sekundær progressiv MS. Tysabri kan ikke brukes ved svangerskap eller under amming.

Praktisk gjennomføring

Tysabri gis som infusjon, dvs som ”drypp” i en blodåre i armen. Medisinen gis på sykehuset hver 4. uke. Selve infusjonen varer ca 1 time. Du blir overvåket under infusjonen og ca 1 time etterpå. Innkalling til ny kur blir sendt ut i god tid.

Bivirkninger

Bivirkninger ved Tysabri kan forekomme. De er vanligvis milde. De vanligste er hodepine, trøtthet, urinveisinfeksjon, tørrhet og smerte i svelget, elveblest, svimmelhet, brekninger, kvalme, feber, skjelvinger, rennende eller tett nese og leddsmerter.
I forbindelse med infusjonen kan en del pasienter oppleve forbigående bivirkninger. De vanligste er svimmelhet, kvalme, elveblest og muskelstivhet.
Noen få pasienter reagerer med overfølsomhet etter infusjonen. Plagene oppstår vanligvis i løpet av et par timer. Tegn på dette kan være kløende utslett (elveblest), hevelse i ansikt, lepper og tunge og pusteproblemer.
I sjelden tilfeller (ca 1 per 1000 behandlede) kan pasienten få en alvorlig virusinfeksjon i hjernen. Den kan gi samme symptomer som MS forverring. Det er viktig at du kontakter nevrolog ved mistanke om MS forverring, fordi det da kan være nødvendig med rask MR undersøkelse for å avklare om forverringen skyldes MS atakk eller virusinfeksjon i hjernen.

Oppfølgning

Ved hver behandling blir det tatt blodprøver, blodtrykk, puls og en sykepleier vil spørre om du har opplevd bivirkninger av behandlingen eller forverring av MS sykdommen. Det er viktig å si fra om nye medisiner, infeksjoner eller andre endringer i din tilstand.
Hver 3.-6. kur vil du bli undersøkt av lege, og hvert år blir det tatt ny MR. Antistoffer mot Tysabri måles etter 6 mnd og ett år.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.