Hopp til hovedinnhold

Mykofenolatmofetil (CellCept) - pasientinformasjon

Publisert:


Bruk

Virkning/Egenskaper

Dosering

Uønskede virkninger som eventuelt kan oppstå

Forsiktighetsregler

Gode råd

Kilder

Norsk Reumatologisk Forening