Mitoxantrone (Novantrone) - pasientinformasjon

Se mer i FK

Dette skrivet er til deg som skal starte behandling med Novantrone. Det skal være et supplement til den muntlige informasjonen du har fått fra din lege/sykepleier og inneholder informasjon om hva Novantrone er, hvordan behandlingen fungerer og hvilke bivirkninger som kan oppstå.

Hva er Novantrone og hvordan kan det påvirke MS?

Det virksomme stoffet i Novantrone heter mitoxantrone. Mitoxantrone er en cellegift som demper betennelsesaktiviteten ved MS. Mitoxantrone har ikke godkjent indikasjon i Norge for behandling av MS. Preparatet har imidlertid denne indikasjonen godkjent i USA og flere europeiske land, og brukes i særlige tilfeller i Norge, når andre medikamenter med godkjent indikasjon ikke gir tilstrekkelig effekt. Medikamentet kan redusere hyppigheten av atakker ved RRMS og forsinke invaliditetsutviklingen ved sekundær progressiv MS. Det er viktig å merke seg at behandlingen ikke helbreder eller stopper sykdommen. Det man kan håpe på er en midlertidig demping i sykdomsaktiviteten.

Hvem får Novantrone-behandling?

Det er behandlende nevrolog som tar stilling til hvem som skal ha Novantrone. Hovedkriterier for behandling er hissig RR MS, eller sekundær progressiv MS med rask og betydelig funksjonsreduksjon som ikke har respondert på annen behandling (interferoner eller copaxone).

Praktisk gjennomføring

Novantrone gis en gang (kur) hver 3.måned. Dosen regnes ut etter høyde og vekt. Det er en øvre grense for hvor mye Novantrone kroppen tåler. Derfor begrenses behandlingen hos de fleste til totalt 8 kurer (dvs 2 års behandling) Novantrone gis som en intravenøs infusjon Selve infusjonen går inn på ca 30 minutter, men du må regne med og være på avdelingen/poliklinikken fra 3 til 5 timer totalt. Før du starter behandlingen tas en hjerteundersøkelse (hjertescintegrafi eller ekkokardiografi). Innkalling med vedlagt blod-prøverekvisisjon blir sendt ut i god tid før selve kur-dagen. Behandlende lege sjekker blodverdier før hver kur. Hvis blodverdiene er avvikende vil ofte behandlingen utsatt til blodverdien er normalisert (en til to uker). Du må også ta blodprøver ti dager etter behandlingen. Før hver kur blir det gjort diverse andre undersøkelser: EKG, blodtrykk, temperatur, vekt og høyde. Kvalmestillende medisin gis ved behov. Når en har fått Novantrone kur, må en beskytte sine omgivelser mot å komme i kontakt med kroppsvæske i 48 timer etter infusjonen. Medikamentet skilles i hovedsak ut med avføringen, så vanlig kroppskontakt er i orden selv samme dag som behandlingen er gitt. Det er ellers ingen restriksjoner mellom kurene.

Bivirkninger

Vanlige: kvalme på selve behandlingsdagen og de påfølgende 1-2 dager, blåfarget urin i 1-2 dager, påvirkning av blodverdier, spesielt hvite blodlegemer - som kan gi økt infeksjonsfare (Blodverdiene er lavest ca. 10 dager etter infusjon. Kontakt legen din hvis du har mistanke om infeksjon), håravfall, tap av menstruasjon eller forstyrrelser i menstruasjonssyklus (stabiliseres som oftest etter behandlingen).
Sjeldne: Novantrone kan svekke hjertemuskelen. Faren for dette er liten ved doser som brukes ved MS, men forbigående svekkelse kan en sjelden gang forekomme selv etter få doser. Hjertefunksjonen skal derfor sjekkes før hver kur.
Novantrone kan i svært sjeldne tilfeller (ca 2 per 1000 behandlede) gi blodkreft.
Novantrone kan skade forsteret. En skal ikke bli gravid eller gjøre noen gravide mens behandlingen pågår. Bruk sikker prevensjon. Skal ikke brukes ved amming. Menn kan bli sterile. Dette kan løses ved å fryse ned sædceller før behandlingen. Behandlingen bør avsluttes minst 6 mnd før planlagt farskap og graviditet.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.