Methotrexat - pasientinformasjon

Bruk

Methotrexate (metotreksat) er et betennelsesdempende / antirevmatisk legemiddel som brukes ved autoimmune sykdommer, særlig revmatiske sykdommer og muskelbetennelser (myositt).

Virkninger/egenskaper

Methotrexate virker ved å hemme noen av byggesteinene som er viktige i dannelsen av visse immun- og betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den autoimmune sykdommen, slik at den blir fredeligere og symptomene bedres gradvis.
Det tar tid før effekt kan forventes: fra 6-8 uker og opptil noen måneder. Ved manglende effekt etter 3-6 måneder, er det aktuelt å revurdere behandlingen. Det kan være aktuelt å kombinere Methotrexate med andre legemidler.
Methotrexate er en cellegift og brukes i store doser ved visse kreftformer. Men ved autoimmune sykdommer brukes Methotrexate i svært lave doser, slik at det her heller er snakk om en dempende effekt på aktiviteten i immunsystemet.

Dosering

Methotrexate doseres kun en dag per uke, og vanlig dose er 3-10 tabletter a 2.5 mg (dvs. 7.5-25 mg) tatt samtidig på denne ene ukedagen. Eventuelt kan dosen fordeles på to-tre doser i løpet av ett døgn. Tablettene tas med eller uten mat, med ½ glass vann. Lege avgjør i samråd med deg hvilken eksakt dosering du skal ha. Ikke endre dosen uten etter samråd med lege.

Uønskede virkninger som eventuelt kan oppstå

- Uvelhet, kvalme og nedsatt matlyst kan forekomme. Ta dette opp med legen, dersom det blir plagsomt. Noe sjeldnere ses hodepine og svimmelhet. Håravfall er svært sjeldent.
- Leveren kan påvirkes, det anbefales derfor å være forsiktig med samtidig bruk av andre stoffer som kan påvirke leveren, f. eks alkohol og store doser paracetamol-holdige smertestillende legemidler (Paracet, Pinex, Paralgin forte, Pinex forte, m.fl.). Nyrene kan også påvirkes. Både leverfunksjonen og nyrefunksjonen kontrolleres ved jevnlige blodprøver.
- Lungepåvirkning er sjelden, men dersom du får tørrhoste og tungpust som ikke skyldes infeksjon, må du kontakte lege så snart som mulig.
- Dersom den celledempende effekten blir for stor, kan produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Det kan medføre sår i munnen, og en økt risiko for infeksjoner. Dette er imidlertid meget sjeldent ved de doser som vanligvis brukes. Blodprøvekontroller vil påvise om celledempende effekt er for stor.
Enkelte av bivirkningene av Methotrexate kan motvirkes noe av folsyre. De fleste pasienter anbefales derfor å ta folsyre under Methotrexate behandling. Vanligvis brukes da Folsyre 1mg tabletter, og den doseres etter avtale med legen. Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.

Forsiktighetsregler

Samtidig bruk av andre legemidler: Ikke kombiner Methotrexate med visse antibiotika som for eksempel trimetoprim (mot urinveisinfeksjon) eller sulfa- eller trimetoprim-sulfa preparater, da det kan gi økt fare for bivirkninger. Den dagen du tar Methotrexate, bør du ikke bruke store mengder av folsyre, inkludert multivitamin-preparater som inneholder mye folsyre, som for eksempel Triobe. Effekten av Methotrexate kan da reduseres. Samtidig bruk av betennelsesdempende midler (NSAID/COX-2 hemmere) og Methotrexate kan i enkelte tilfeller påvirke nyrefunksjonen. Bruk derfor ikke større doser betennelsesdempende midler enn legen har anbefalt og unngå reseptfrie midler som Ibux, Ibumetin, Naproxen og lignende. Snakk med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler passer sammen. Unngå jevnlig bruk av alkohol, og ha et så lite inntak som mulig.
Ved infeksjon: Lege må vurdere om du skal ha et opphold i Methotrexate behandlingen.
Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere om du bør ha en pause med Methotrexate.
Vaksiner: Snakk med legen din. Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner. Influensavaksine er ikke-levende basert og kan brukes.
Graviditet/amming: Unngå å bli gravid eller amme under behandling med Methotrexate. Behandling med Methotrexate bør avsluttes minst 3 måneder før ønsket svangerskap. Dette gjelder også for menn som planlegger å bli far.

Gode råd

Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøvekontroller, sjekk med legen hvor ofte du skal ta disse. Ved oppstart eller ved doseendring er det vanlig å ta relativt hyppige blodprøver, f.eks hver måned, senere tas de sjeldnere. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.
Praktisk håndtering: Ta gjerne Methotrexate på kvelden, med eller uten mat. Drikk godt med vann til.
Finn en ukedag som er praktisk å huske for din Methotrexate-dose. Ikke stopp behandling på egen hånd, snakk med legen.
Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene passer sammen (interaksjoner).

Kilder

Norsk Revmatologisk Forening


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.