Hopp til hovedinnhold

Ciklosporin (Sandimmun Neoral) - pasientinformasjon

Sist oppdatert: Publisert:


Bruk

Virkning/Egenskaper

Dosering

Uønskede virkninger som eventuelt kan oppstå

Forsiktighetsregler

Gode råd

Kilder

Norsk Reumatologisk forening