Hopp til hovedinnhold

Botulinumtoksin - pasientinformasjon

Sist oppdatert: Publisert:


Hva er botulinumtoksin?

Hvor er det naturlig å finne botulinumtoksin?

Hvor lenge har man kjent til botulinumtoksin?

Hvordan ble botulinumtoksin- behandlingen utviklet?

Hvordan virker botulinumtoksin?

Hvor trygg er behandlingen med botulinumtoksin?

Hva slags bivirkninger gir denne behandlingen?

Er behandling med botulinumtoksin smertefull?

Når blir effekten av behandlingen synlig?

Hvor lenge virker toksinet?

På hvilken måte har botulinumtoksin-behandling vist seg å være effektiv?

Hvordan produseres botulinumtoksin?

Hvordan gis botulinumtoksin?

Hvor lenge kan man gi behandling med botulinumtoksin?

For hvilke pasienter anbefaler man ikke denne behandlingen? I hvilke grad påvirkes toksinet av andre medikamenter?

Kan behandlingen svikte?

Hvor ofte svikter behandlingen?

Hva kan årsaken til svikt i behandlingen være?

Hvordan behandlet man dystoni før man startet med botulinumtoksin-behandling?

Hvordan brukes botulinumtoksin- behandling på cervikal dystoni (spasmodisk tortiollis)?

Hvordan brukes botulinumtoksin- behandling når det gjelder tilfeller av ansiktsdystoni?

Hvordan brukes botulinumtoksin- behandling når det gjelder Laryngeal dystoni (spasmodisk dysfoni)?

Hvordan brukes botulinumtoksin- behandling ved skrivekrampe

Hvordan brukes botulinumtoksin- behandling ved spastisitet

Anbefaler man fysioterapi?

Nytter det med alternativ medisin?

Norsk dystoniforening

Kilder

Informasjonen du nå har lest er utgitt av Norsk Dystoniforening.