Extavia/Betaferon - pasientinformasjon

Hva er Betaferon/Extavia?

Betaferon/Extavia er et interferon (immunmodulerende legemiddel). Det er et protein som også kroppen selv produserer for å regulere betennelsesprosesser. Proteinet virker bremsende på sykdomsaktiviteten slik at man får færre og mildere attakk. Betaferon/Extavia fjerner altså ikke sykdommen, bare bremser den og anfall kan forekomme selv om du tar medisinen.

Hvordan tas Betaferon/Extavia?

Betaferon/Extavia er et protein som ødelegges av magesyren, og kan derfor ikke tas via munnen. Betaferon/Extavia tas regelmessig annen hver dag gjennom en injeksjon rett under huden (subkutant). Du kan velge å sette injeksjonen manuelt (med sprøyte), eller legge sprøyta i en autoinjektor. Lag deg langsiktige mål for behandlingen, og avslutt aldri uten i samråd med MS sykepleier eller lege.

Oppbevaring og holdbarhet

Betaferon/Extavia består av 2 komponenter; tørrstoff og fortynningsvæske. Dette må blandes umiddelbart før bruk, men kan evnt. oppbevares 2 – 3 timer i kjøleskap. Pakningene oppbevares i romtemperatur (høyst 25 grader C) i opptil 3 måneder. Må ikke fryse. Kan om nødvendig oppbevares i 25-30 oC i 1 mnd og 30-40 oC i en uke.

Bivirkninger

Bivirkninger er vanlig, men går oftest over i løpet av noen uker. Det startes derfor med 1/4 dose og trappes forsiktig opp.
De vanligste bivirkningene er:
Influensasymptomer (småfeber, frysninger, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, svette og uvelhet). Tips: Paracet 0,5 – 1g eller Ibux 200-600 mg samtidig med injeksjonen. Ta injeksjonen 2 -3 timer før leggetid
Hudreaksjon (rødme, hovenhet, harde hudområder, svie/smerte, forhøyet hudtemperatur på injeksjonsstedet). Tips: Injeksjonsvæsken må være romtemperert. Kjølepute 2-3 min før/etter injeksjonen. Varier stikkstedet. Anvend autoinjektor. Ikke stikk på øm eller skadet hud. Gel som Orudis og/eller Ibux gel kan beskytte og lindre. Unngå at dråper på sprøytespissen kommer i kontakt med huden. Unngå direkte sol på stikkstedet samme dag.
Psykiske problemer for eksempel i form av depresjon eller selvmordstanker kan forekomme. Ta straks kontakt med behandlende lege eller MS-sykepleier.

Annet

  • Det er viktig å kontrollere blodprøver med tanke på lever- og nyrefunksjon (se NevroNEL).
  • Noen pasienter utvikler antistoffer (NAB) mot Betaferon/Extavia. Derfor tas blodprøver etter ca 6,12,18 og 24 måneders behandling, og ved terapisvikt.
  • Dersom du planlegger å bli gravid, må du snakke med MS-sykepleier eller lege.
  • Det er for tiden ingen kjent tidsbegrensning for behandling med Betaferon/Extavia
  • Det vil sikkert dukke opp mange spørsmål etter hvert. Et tips er å notere i dagboken frem til neste konsultasjon.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.