Avonex - pasientinfomasjon

Hva er Avonex?

Avonex er et interferon (immunmodulerende legemiddel). Det er et protein som også kroppen selv produserer for å regulere betennelsesprosesser. Proteinet virker bremsende på sykdomsaktiviteten slik at man får færre og mildere attakk. Avonex fjerner altså ikke sykdommen, bare bremser den og anfall kan forekomme selv om du tar medisinen.

Hvordan tas Avonex?

Avonex ødelegges av magesyren og kan derfor ikke tas via munnen. Avonex tas regelmessig 1 gang pr. uke gjennom en injeksjon rett inn i muskelen (intramuskulært). Du velger selv en egnet dag, og et egnet tidspunkt på dagen. Første dose settes hos MS sykepleier: 15μg (halv dose). Andre dose setter du selv: 15μg (halv dose). Deretter 30μg (hele dosen).
Etter at full dose er oppnådd, kan du om ønskelig gå over til Avonex Pen 30μg x 1 per uke. Opplæring og oppstart foregår hos MS sykepleier.

Oppbevaring og holdbarhet

Vi anbefaler at du tar sprøyta ut av kjøleskapet 30 min. før bruk da kald væske kan svi og gjøre vondt. Avonex oppbevares i kjøleskap mellom 2-8 grader i orginalpakningen. Må ikke fryses. Kan oppbevares inntil 1 uke i 15-30°C. Må da brukes - IKKE inn i kjøleskap igjen. Avonex fåes også i et BIO-SET-system, d.v.s. en flaske med Avonex (frysetørket pulver), en ferdigfylt sprøyte med vann og en nål til injeksjon. Dette kan oppbevares uåpnet i romtemperatur i opptil 25°C, skal ikke fryses.

Bivirkninger

Bivirkninger er vanlig, men går oftest over i løpet av noen uker.
De vanligste bivirkningene er:
- Influensasymptomer (småfeber, frysninger, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, svette og uvelhet ).
Tips: Paracet 0,5–1g eller Ibux 200-600 mg samtidig med injeksjonen. Ta injeksjonen 2 -3 timer før leggetid.
- Hudreaksjon (rødme, hovenhet, harde hudområder, svie/smerte, forhøyet hudtemperatur på injeksjonsstedet).
Tips: Injeksjonsvæsken må være romtemperert. Kjølepute 2-3 min før/etter injeksjonen. Varier stikkstedet. Ikke stikk på øm eller skadet hud. Gel som Orudis og/eller Ibux gel kan beskytte og lindre. Unngå at dråper på sprøytespissen kommer i kontakt med huden. Unnngå direkte sol på stikkstedet samme dag.
- Psykiske problemer for eksempel i form av depresjon eller selvmordstanker kan forekomme. Ta straks kontakt med behandlende lege eller MS-sykepleier.

Annet

  • Det er viktig å kontrollere blodprøver med tanke på lever- og nyrefunksjon (se NevroNEL).
  • Noen pasienter utvikler antistoffer mot Avonex. Derfor tas blodprøver etter ca 6, 12, 18, og 24 måneders behandling, og ved behandlingssvikt.
  • Dersom du planlegger å bli gravid, må du snakke med MS-sykepleier eller lege.
  • Det er for tiden ingen kjent tidsbegrensning for behandling med Avonex.
  • Det vil sikkert dukke opp mange spørsmål etter hvert. Et tips er å notere i dagboken frem til neste konsultasjon.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.