Ulike antiepileptika

Pasientinformasjonene er laget av legemiddelkomiteen Antiepileptikautvalget OUS se her

Se advarsler om valproat

E-læringskurs om epilepsimedisiner se her


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.