Percentilskjema jente 0-4 år (hodeomkrets, vekt)

percentilskjema jente 0-4 år (hodeomkrets, vekt)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.