Hopp til hovedinnhold

Percentilskjema

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Helsedirektoratet (2017). Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert mai 2022. Siden besøkt 29.06.2022 www.helsedirektoratet.no  
  2. Júliusson PB, Roelants M, Eide GE, Moster D, Juul A, Hauspie R, Waaler PE, Bjerknes R. Vekstkurver for norske barn. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 281-6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  3. Brannsether B, Roelants M, Bjerknes R, Júlíusson PB. Waist circumference and waist-to-height ratio in Norwegian children 4-18 years of age: reference values and cut-off levels. Acta Paediatr 2011; 100: 1576-82. pmid:21627692 PubMed  
  4. Brannsether B, Roelants M, Bjerknes R, Júlíusson PB. References and cutoffs for triceps and subscapular skinfolds in Norwegian children 4-16 years of age. Eur J Clin Nutr 2013; 67: 928-33. pmid:23632751 PubMed  
  5. Brannsether B, Roelants M, Bjerknes R, Júlíusson PB. Nye referansekurver for vektrelaterte kroppsmål hos barn. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1828-30. pmid:27883109 PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL