Hopp til hovedinnhold

ESAS symptomskjema

Sist revidert:


  1. Watanabe SM, Nekolaichuk C, Beaumont C, Johnson L, Myers J, Strasser F. A multicenter study comparing two numerical versions of the Edmonton Symptom Assessment System in palliative care patients. J Pain Symptom Manage. 2011 Feb;41(2):456-68 PubMed  
  2. Bruera E, Kuehn N, Miller MJ, Selmser P, Macmillan K. The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): a simple method for the assessment of palliative care patients. J Palliat Care. 1991 Summer;7(2):6-9 PubMed  
  3. Kaasa S, Haugen DF. Palliativ medisin (Leder). Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126: 294. Tidsskrift for Den norske legeforening