OBS-demens

Vurderingsskjema for eldre med mental svikt og demens

Vurderingsskjemaet er beregnet for bruk i institusjon og åpen omsorg

Oppsummering

Etter gjennomført test kan skår på hvert område fremstilles visuelt ved bruk av:

Grafisk profil av pasientens kognitive funksjonsevne

Kilder

  • Utviklet av Per Kristian Haugen og Arnfinn Eek

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.