MMSE-NR3 (MMS - norsk revisjon)

Norsk revidert mini mental status evaluering (MMSE-NR)

Revisjon ved Carsten Strobel og Knut Engedal, 2016 (oppdatert 2018)

Screeningtesten MMSE-NR brukes til kognitiv utredning og forløpskontroll ved demens, hjerneslag og andre sykdommer som påvirker kognitiv funksjon. Testen brukes også for å vurdere effekt av behandling, og for bedømming av kognitiv egnethet til bilkjøring. Testen er alene ikke egnet til å stille diagnosen demens. Diagnostikk av demens se artikkelen om demenssyndromet.

MMSE-testen bør administreres av en person som har fått opplæring og kjenner manualens innhold. Utfør testing en-til-en, uten pårørende til stede. Skåring kan gjøres på utskrift eller på elektronisk skjema/kalkulator under. 

Skjemaene kan også lastes ned direkte fra nettsiden til Aldring og helse.

Kilder

  • Se lenkene til originalskjemaene over

Referanser

  1. MMSE-NR Manual. Norsk revidert Mini Mental Status Evaluering. Revidert og utvidet manual. Carsten Strobel og Knut Engedal, 2008 www.aldringoghelse.no

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.