Lorenzens egenomsorgsevne og gjenopptreningskjema (LEG)

The Lorenzen's Self-care Capability Scale (1986)

Egenomsorgsevne

  1. Kan ikke selv, må ha hjelp
  2. Kan selv med mye hjelp
  3. Kan selv med litt hjelp
  4. Kan selv uten hjelp

Rehabiliteringsmuligheter

  1. Kan ikke gjenopptrenes
  2. Kan opptrenes til å behøve mye hjelp
  3. Kan opptrenes til kun å behøve litt hjelp
  4. Kan gjenopptrenes fullstendig


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.