Functional Reach (FR)

Bruksområde

  • Måler balanseevne i en test som er svært lik vanlige situasjoner i dagliglivet

Utstyr

  • Målestokk

Forberedelser

  • Målestokken plasseres inn mot veggen i pasientens skulderhøyde. Pasienten står barfot med behagelig fotavstand med beste side nært opp mot en vegg, med skuldrene i rett vinkel mot veggen. Beste overekstremitet løftes forover til horisontal stilling med utstrakt hånd. Det skal ikke være kontakt med veggen

Instruksjon

  • "Tøy deg så langt fremover som du kan uten å bevege på beina."
  • Pasienten kan øve seg 2 ganger. Ved berøring av veggen, eller pasienten tar ett skritt fram, gjøres testen om igjen. Instruktøren sikrer at pasienten ikke faller.

Måling

  • Mål den lengden fremste fingertupp beveger seg fra utgangsposisjon til den posisjon som nås ved full tøyning framover. Det gjøres 3 forsøk. Sluttresultatet uttrykkes som middelverdien fra disse 3 forsøkene

Vurdering

  • Kan gjennomføres også hos pasienter med tildels betydelig fysisk funksjonssvikt. Det har vist seg at pasienter som "tøyer" kortere enn 15 cm, kan ha store begrensninger i dagliglivets aktiviteter

Kilder

  • DK Weiner, PW Duncan, J Chandler, SA Studenski. J Am Geriatr Soc 1992;40:203-207
  • Bearbeidet til norsk av professor dr. med. Olav Sletvold

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.