Ferdigheter i dagliglivet - RDRS-2

Norsk revidert utgave Anne Brækhus, Knut Engedal, Anne Thams Breien (september-2000)


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.