Hopp til hovedinnhold

Vurdering av fallrisiko hos eldre - sjekkliste

Sist revidert:


  • St. Olavs Hospital HF. Sjekkliste for vurdering av fallrisiko hos eldre. Trondheim: 2003.