Spørreskjema til pårørende ved demensutredning

Til norsk ved Harald Nygård og Asgeir Bragason

Utskriftsvennlig skjema (Aldring og helse)


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.