Samtale med pårørende

 

Belastningsskala - pårørende, utredningsverktøy (Aldring og helse)

 

  • Skalaen kan brukes for å vurdere stressbelastning hos pårørende til en person med demens
  • Inngår i basal demensutredning

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.