Barthel ADL-indeks

Generelt

Barthel ADL-indeks er først og fremst beregnet på å bli brukt av sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter i deres daglige omgang med pasientene. Det skal registreres hva pasienten faktisk gjør, ikke hva man tror vedkommende kan mestre. Skår representerer grad av uavhengighet av hjelp fra annen person. Hvis det er nødvendig med tilsyn, er personen ikke uavhengig. Hvis en funksjon mestres med hjelpemidler er personen uavhengig vedrørende dette. Ved akutte helseproblemer eller akutte forverrelser kan det være til god hjelp i rehabiliteringen å skåre hva vedkommende kunne før det akutte inntraff. For personer uten vesentlig mental svikt (MMSE > 20) er egenrapportert Barthel valid. For øvrig kan man regne med at en skår basert på familie og andre med nær kjennskap til personen også er valid. Bemerk at rekkefølgen kan være forskjellig i ulike versjoner av Barthel ADL-indeks.

Navn: J.Nr.:
Født: Utfylt dato:
Utfylt av:    

1. Spising

2 Helt selvhjulpen. Kan bruke nødvendige hjelpemidler og spiser innen rimelig tid
1 Behov for noe hjelp, f.eks. til å skjære opp maten
0 Helt avhengig av hjelp

2. Bading

1 Helt selvhjulpen
0 Trenger hjelp

3. Personlig hygiene

1 Selvhjulpen. Klarer å vaske ansiktet, kjemme håret, pusse tenner og barbere seg
0 Trenger hjelp til en eller flere oppgaver

4. Påkledning

2 Selvhjulpen i av- og påkledning. Klarer selv glidelås, knapper og skolisser
1 Trenger hjelp, men klarer halvparten innen rimelig tid
0 Trenger hjelp til mer enn halvparten

5. Tarmkontroll

2 Kontinent. Klarer selv ev. å sette stikkpille/klyx
1 Nedsatt kontroll og enkelte "uhell" eller trenger hjelp til evt. å sette stikkpiller/klyx
0 Helt inkontinent eller hyppige "uhell"

6. Blærekontroll

2 Kontinent. Holder seg evt. tørr ved bruk av uridom eller mestrer bruk av kateter på egen hånd
1 Nedsatt kontroll og enkelte "uhell" eller holder seg tørr med uridom eller kateter, men trenger hjelp for å bruke dette
0 Helt inkontinent eller trenger permanent kateter

7. Toalettbesøk

2 Selvhjulpen ved toalettbesøk eller bruk av toalettstol. Ordner klær, tørker seg, spyler toalettet eller tømmer bekken
1 Trenger hjelp til forflytning, klær, tørke seg
0 Kan ikke bruke toalett

8. Forflytting mellom seng og stol

3 Selvhjulpen. Klarer også å låse rullestol og bevege fotstøtte
2 Klarer forflytningen med litt hjelp eller tilsyn
1 Kan sitte, men må ha mye hjelp ved forflytning
0 Kan ikke sitte. Sengeliggende

9. Mobilitet

3 Klarer å gå 50 meter, kan bruke stokk eller krykker, men ikke annet ganghjelpemiddel
2 Kan gå 50 meter med rullator og/eller støtte/tilsyn av en person
1 Kan ikke gå, men kan kjøre rullestol uten hjelp 50 meter
0 Kan ikke kjøre rullestol uten hjelp

10. Trappegang

2 Selvhjulpen. Kan evt. bruke ganghjelpemidler
1 Trenger hjelp/tilsyn av en person
0 Kan ikke gå i trapp

Total skår Barthel ADL-index:

(Maksimal skår 20 poeng)

Kilder

  • Mahony and Barthel, 1965. Til norsk ved Knut Laake
  • Denne norske versjonen er redigert i 2008 av Ingvild Saltvedt, Jorunn L. Helbostad, Unni Sveen, Pernille Thingstad, Olav Sletvold og Torgeir Bruun Wyller på grunnlag av flere tidligere norske oversettelser og med hovedvekt på originalpublikasjonen fra 1965.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.