Hopp til hovedinnhold
Et spørreskjema kan brukes både av pasient og helsepersonell som ledd i kartleggingen av pasientens helsetilstand før et kirurgisk inngrep.
Et spørreskjema kan brukes både av pasient og helsepersonell som ledd i kartleggingen av pasientens helsetilstand før et kirurgisk inngrep.

Spørreskjema for pasienter som skal ha narkose

Både ved dagkirurgiske inngrep og ved operasjoner som skal utføres på innlagte pasienter, er det viktig at anestesilegen og kirurgen får best mulig informasjon om helsetilstanden til pasienten for å planlegge et optimalt forløp.

Sist revidert:


Funksjonsnivå?

Andre sykdommer?

Allergier

Erfaringer fra tidligere narkose, bedøvelse?

Hvilke faste medisiner bruker du?

Har du nylig vært forkjølet?

Innlagt i sykehus i utlandet nylig?

Andre spørsmål

Kilder

Referanser

  1. Ræder J, Nordentoft J. Dagkirurgi og anestesi. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:742 . doi:10.4045/tidsskr.08.0341 DOI