Spørreskjema ved mistanke om matbåren sykdom

 

Spørreskjema ved mistanke om matbåren sykdom

  • Mattilsynet, 2011
  • Skjemaet foreligger i PDF format og er beregnet for utskrift før utfylling

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.