Alkoholbruk hos gravide

 

Spørreskjema om alkoholbruk hos gravide, pasientversjon

Veiledning for skåring og bruk av skjema, helsepersonell

 

  • Norsk versjon av TWEAK og Audit-C modifisert for gravide, utgitt av Helsedirektoratet i 2009
  • Kan sendes eller deles ut til den gravide i forbindelse med første svangerskapskontroll/bestilling av time til svangerskapskontroll

Se også kalkulator TWEAK med AUDIT-C, alkoholbruk hos gravide


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.