Alkoholbruk hos gravide

 

Spørreskjema om alkoholbruk hos gravide, pasientversjon

Veiledning for skåring og bruk av skjema, for helsepersonell

 

  • Skjemaet er utgitt av Helsedirektoratet i 2009. Det er en norsk oversettelse av TWEAK og Audit-C modifisert for gravide
  • Skjemaet kan sendes eller deles ut til den gravide i forbindelse med svangerskapskontroll/bestilling av time til svangerskapskontroll
  • Se også Kalkulator: Spørsmål om bruk av alkohol hos gravide

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.