Hopp til hovedinnhold

Alkohol-audit

Sist revidert:


  • Norsk versjon av: Aasland OG, Amundsen A, Bovim G, Fauske S, Mørland, J (1990) 1

 

  1. Aasland OG, Amundsen A, Bovim G, Fauske S, Mørland J. Identifisering av pasienter med risiko for alkoholskader. Tidsskr Nor Lægeforen 1990; 110: 1523 – 7
  2. Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB and Monteiro M. AUDIT. The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for Use in Primary Care. Geneva: World Health Organization, 2001 (Second Edition) auditscreen.org  
  3. Aalto M, Tuunanen M, Sillanaukee P, Seppä K. Effectiveness of structured questionnaires for screening heavy drinking in middle-aged women. Alcohol Clin Exp Res. 2006 Nov;30(11):1884-8. PMID: 17067353.