Tetanusprofylakse, tabell

 • Den beste og viktigste profylaksen er god sårvask og sårrevisjon så tidlig som mulig
 • Rent sår er sår som ikke er synlig forurenset, eller er renset og revidert innen 6 timer etter skaden
 • Urent sår er synlig forurenset sår eller sår med dødt vev, som ikke er renset og revidert innen 6 timer etter skaden
Rent sår1    
Vaksinasjonsstatus Tid siden siste vaksinedose Immunisering
Basisvaksinert (3 eller 4 doser med korrekt intervall) < 10 år Ingen
≥ 10 år Vaksine, én dose
Delvis basisvaksinert (siste dose mangler) Mindre enn 12 mnd Ingen vaksine, ev. fullfør basisvaksinasjon (fulldose)
12 mnd eller mer Vaksine, én dose
Fått kun én vaksinedose  - Vaksine, 2 doser med minst 6 mnd intervall
Ikke vaksinert eller ukjent vaksinasjonsstatus Full basisvaksinering: 1 dose straks, ny dose etter 4-8 uker og etter 12 mnd

 

Urent sår1    
Vaksinasjonsstatus Tid siden siste vaksinedose Immunisering
Basisvaksinert (3 eller 4 doser med korrekt intervall) < 5 år Ingen
≥ 5 år Vaksine, én dose
Delvis basisvaksinert (siste dose mangler) < 12 mnd Ingen, ev. fullfør basisvaksinasjon (fulldose)
< 5 år Vaksine, én dose
> 5 år HTIg + vaksine, én dose
Fått kun èn vaksinedose HTIg + vaksine, 2 doser vaksine med minst 6 mnd intervall
Ikke vaksinert eller ukjent vaksinasjonsstatus   HTIg + full basisvaksinering

Valg av vaksine og immunglobuliner

 • DTP-IPV-Hib-HepB: anbefalt hos spedbarn slik at dosen kan inngå i barnevaksinasjonsprogrammet
 • DTP (Boostrix), eller DTP-IPV (Boostrix-polio, Repevax): anbefalt til barn > 3 år og voksne:
 • HTIg = Humant Tetanus Immunglobulin (Tetagam - søknad via legemiddelverket)
  • Indikasjoner
   • Kliniske tegn på tetanus-sykdom
   • Forurenset sår hvis det går mer enn 6 timer før sårrevisjon, eller hvis såret ikke lar seg revidere fullstendig hos person som er eller antas å være mangelfullt vaksinert
  • Kan gis samtidig med tetanusvaksine, men på en annen kroppsdel
  • Bør gis før sårrevisjon
  • Dosering:
   • 250 IE er vanlig dose - men 500 IE aktuelt ved mistanke om stor smittedose, eller ved lang tid fra skade
   • Ved etablert sykdom: 3000 IE så raskt som mulig1

Kilder

Referanser

 1. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell. Tetanus (stivkrampe) og tetanusimmunglobulin - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 04.04.2019. Siden besøkt 19.10.2021.

Fagmedarbeidere

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.