Søvnighetsskåre (Epworth)

Både Epworth søvnighetsskåre for voksne (ESS) og ESS for barn og tenåringer (ESS-CHAD) er lisensbelagt.

 

Mer informasjon finner du på den offisielle ESS-nettsiden (på engelsk).


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.