Terminkalkulator

Angi dato for første dag i siste menstruasjon. Hvis termindato er fastslått ut i fra ultralyd, kan denne angis hvis du først velger 'Beregn fra termindato'.

Grunnlaget for beregningen er en svangerskapslengde på 283 dager fra første dag i siste menstruasjon. Dersom beregnet termin blir endret ved ultralyd-undersøkelse i uke 17-19, er det ultralydbestemt termin som er mest pålitelig.

Ved assistert befruktning med IVF er det vanligste å bestemme svangerskapslengde ut ifra konsepsjonsdagen forutsatt at denne bekreftes av en ultralydundersøkelse i første trimester. Man kan enten bruke dato for uthenting av egg som dag 14, eller dato for innsetting av embryo (14 dager + alder på embryo i dager ved innsetting).På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.