Beregning av M/H (Midje/Hofte Indeks)

  • Midje/hofte (M/H) indeks gjenspeiler intraabdominal fedme
  • Økende M/H-ratio er bedre korrelert til annen sykdom enn BMI eller vekt alene
  • M/H er definert som:

M/H = Midje(cm)/ Hofte(cm)

  • Ønsket MH-nivå, det vil si normalområde:
    • M/H-ratio < 0,85 hos kvinner
    • M/H-ratio < 0,90 hos menn

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.