Spørsmål om bruk av alkohol hos gravide

Alkohol i graviditet – skåringskjema TWEAK med tilleggsspørsmål1

  • Papirskjema og veiledning finner du her

TWEAK2 er oversatt av dr. med Astrid Alvik og dr. psychol Torill Ueland etter tillatelse fra Marcia Russell

SUM 2 poeng eller mer: Mulig risikabel alkoholbruk

AUDIT-C (modifisert for gravide) er en tilpasset kortversjon av AUDIT3

SUM før graviditet: Risikodrikking hvis 4 poeng eller mer - utforsk overgangen til avhold i graviditet

SUM i graviditet: Totalavhold anbefales (= 0 poeng)

* 1 alkoholenhet = 1 vinglass rød- eller hvitvin (120 ml) / 1 hetvinsglass sherry/hetvin (80 ml)/ 1 glass (330 ml) øl / 1 drammeglass brennevin/likør (40 ml)/ 1 flaske rusbrus (med alkoholstyrke 4,7%: 330 ml) 

Kilder

Referanser

  1. Helsedirektoratet. IS-0265 Tweak med tilleggsspørsmål: veiledning, 12/2015. helsedirektoratet.no
  2. Russel M, Martier SS, Sokol RJ, et al. Screening for pregnancy risk-drinking. Alcoholism. Clinical and Experimental Research 1994; 18(5): 1156-61. PMID: 7847599 PubMed
  3. Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB and Monteiro M. AUDIT. The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for Use in Primary Care. Geneva: World Health Organization, 2001 (Second Edition) auditscreen.org

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.