Illustrasjonsfoto

Urinsamling til katekolaminer eller VMA

Ved noen sykdommer kan det produseres for mye av stoffene adrenalin, noradrenalin eller dopamin. Disse stoffene kalles med et fellesnavn for katekolaminer.

Bakgrunn

Katekolaminer er hormonene noradrenalin og adrenalin. Et nedbrytingsprodukt av katekolaminer er vanillinmandelsyre, VMA.

Normalt produseres katekolaminer først og fremst i binyrene. Ved sykdom eller stress, eller ved kraftige fysiske anstrengelser, øker produksjonen. Men det kan også utvikles sykdom i binyrene, eller dannes svulster, som fører til økt katekolaminproduksjon.

Økte mengder katekolaminer i kroppen, for eksempel ved feokromocytom, kan opptre som episoder med økt utskillelse av katekolaminer til blodet. Slike episoder kan vare fra minutter til opptil en time. Episodene fører typisk til hodepine, svetting og hjertebank.

Økt katekolaminutskillelse kan påvises ved at katekolaminmengden i urinen øker, eller at nedbrytningsproduktet for katekolaminer, VMA (vanillinmandelsyre), øker i mengde. Når denne analysen skal foretas, må det samles urin i et helt døgn.

Viktige forholdsregler

 • Urinsamlingen foregår fra kl. 08.00 en dag og fram til kl 08.00 neste dag
 • De to siste døgn før prøvetakingen, bør du unngå følgende medisiner (konferer med legen din):
  • Beta-reseptorblokkere, kalsiumantagonister, nitroglycerin, theophyllin, quinidin, methyldopa, levodopa, lithium, tricykliske antidepressiva, disulfiram, imipramin, chloralhydrat, MAO-hemmere, erythromycin, tetrasyklin, methenamin, salicylat, paracetamol, nesedråper, spray eller hostesaft
 • Ved samlingen må det holdes en bestemt diett i 2 dager. Det vil si at 1 døgn før samlingen starter, og det døgnet samlingen pågår, skal man helt unngå følgende mat eller drikke:
  • Kaffe, te, cola
  • Banan, appelsin (gjelder også juice), plommer, ananas, sitron
  • Sjokolade, valnøtter, vanilje
  • Avocado
 • De siste 10 timene skal du ikke røyke eller utsette deg for fysisk eller psykisk stress

Hvordan samles urinen

 • Urinen samles i en plastbeholder som leveres av laboratoriet. Denne er tilsatt konsentrert saltsyre for konservering av urinen
 • Voksne samler urin i 24 timer:
  • Første dagen du samler, later du vannet kl. 08.00. Denne urinen skal ikke samles i beholderen.
  • Resten av dagen og kvelden, og fram til og med kl. 08.00 neste morgen, samles all urin i beholderen
  • Beholderen inneholder etsende syre. Det anbefales derfor å late vannet på en ren beholder, og deretter straks tømme denne over på samlebeholderen
  • Etter at samlingen er ferdig, blandes urinen godt
  • Den totale urinmengden måles (bruk litermål), og mengden noteres på rekvisisjonen eller på et eget ark
  • Ta en prøve på forsendelsesbeholder, ca. 20 ml av den blandede urinen er tilstrekkelig
  • Prøven leveres sammen med rekvisisjon hos din lege eller på laboratoriet direkte
 • Barn
  • Hos barn tas prøven fra første morgenurin, samling er ikke nødvendig

Det er viktig å drikke ekstra godt når du samler urin!

Feilkilder

Stress og fysiske anstrengelser kan medføre at katekolaminverdier i urinen overstiger øvre referansegrense. Korrekte prøvesvar avhenger av at døgnurin er samlet på riktig måte Prøvetaking bør skje under eller like etter perioder med symptomer på økt katekolaminproduksjon. Utskillelse av hormoner fra en eventuell hormonproduserende svulst kan være støtvis.

Forhøyede verdier

Høye nivåer kan ses ved tilstedeværelse av katekolaminproduserende svulster som feokromocytom, nevroblastom og ganglionevrom. Forhøyede nivåer kan også ses ved inntak av visse medikamenter, samt ved psykisk og fysisk anstrengelse. Prøvesvar må derfor vurderes i sammenheng med symptomer og tegn til økt katekolaminproduksjon.

Da utskillelsen av katekolaminer fra en svulst kan være av og på, må ofte flere døgnuriner undersøkes. Spesielt er det viktig å samle urin under og like etter perioder hvor pasienten har tegn til økt katekolaminproduksjon.

En annen prøve er bedre

Normetanefrin og metanefrin dannes under nedbrytingen fra henholdsvis noradrenalin og adrenalin. Økte plasmanivå av normetanefrin og metanefrin kan finnes hos pasienter med feokromocytom. Det aller meste av plasmakonsentrasjonsøkningen av normetanefrin og metanefrin som måles ved feokromocytom, skyldes omdanning av katekolaminer til metanefriner inne i svulsten. Dette betyr at utskillelsen av normetanefrin og metanefrin fra svulsten er en kontinuerlig prosess som er uavhengig av katekolaminfrigjøring fra andre vev. Derfor er plasmakonsentrasjonen av metanefrinene relativt upåvirket av økt noradrenalinfrigjøring fra nervesystemet eller økt adrenalin- og noradrenalinfrigjøring fra binyrene. Måling av metanefriner i blod (plasma) er den anbefalte metoden for å påvise feokromocytom.

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Feokromocytom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Lenders JW, Duh QY, Eisenhofer G, et al. Pheochromocytoma and paraganglioma: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99: 1915-42. pmid:24893135 PubMed
 2. Medical Masterclass contributors, Firth J. Endocrinology: phaeochromocytoma. Clin Med (Lond). 2019;19(1):68-71. PubMed
 3. Carlsen S, Methlie P. Feokromocytom og paragangliom. Nasjonal veileder i endokrinologi. Sist oppdatert 28.09.2021. www.endokrinologi.no
 4. Husebye ES, Varhaug JE, Heimdal K. Arvelige endokrine tumorsykdommer. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2964-7. PubMed
 5. Elhassan YS, Alahdab F, Prete A, et al. Natural History of Adrenal Incidentalomas With and Without Mild Autonomous Cortisol Excess: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med 2019. pmid:31234202 PubMed
 6. Eisenhofer G, Bornstein SR, Brouwers FM et al. Malignant pheochromocytoma: current status and initiatives for future progress. Endocr Relat Cancer 2004; 11: 423-36. PubMed
 7. Amar L, Servais A, Gimenez-Roqueplo AP, Zinzindohoue F, Chatellier G and Plouin PF. Year of diagnosis, features at presentation, and risk of recurrence in patients with pheochromocytoma or secreting paraganglioma. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 2110-6. PubMed
 8. Young WF. Clinical presentation and diagnosis of pheochromocytoma. UpToDate, last updated Apr 13, 2021. UpToDate
 9. Jones AG, Evans PH, Vaidya B. Phaeochromocytoma. BMJ 2012; 344: e1042. PMID: 22349579 PubMed
 10. Young WF, Kebebew E. Treatment of pheochromocytoma in adults. UpToDate, last updated Feb 12, 2021. UpToDate
 11. Plouin PF, Amar L, Dekkers OM, el al. European Society of Endocrinology Clinical Practice Guideline for long-term follow-up of patients operated on for a phaeochromocytoma or a paraganglioma. Eur J Endocrinol 2016; 174: G1-G10. PMID: 27048283 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.