Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Hemoglobin

Hemoglobin er synonymt med det vi kaller blodprosenten. Måling av hemoglobin brukes mye innenfor medisinen og gir nyttig informasjon om en pasients tilstand.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/undersokelser/hemoglobin-hva-er-det/ 

Hva er hemoglobin?

Når måles hemoglobin?

Normalområdene for hemoglobin

Tolkning av hemoglobinresultatet

Lave verdier

Høye verdier

Videre utredning

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hemoglobin. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Metodebok.no. Hemoglobin, B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Sist oppdatert 14.06.2022. metodebok.no 
  2. Ødum L, Hornung N, et al. Hæmoglobin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 26.02.2019.
  3. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (red.). Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, 2006.
  4. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.