Hopp til hovedinnhold

Ferritin

Ferritin er en blodprøve som forteller om jernnivået i kroppen. Men når bør ferritin måles, og hvilke nivåer regnes som normale? Les mer her.

Sist revidert:


Hva er ferritin?

Jernmangel

Når måles ferritin?

Normalområde for ferritin

Prøvetaking av ferritin

Feilkilder ved ferritinprøven

Vurdering av ferritinverdier

Nivåer mellom 200-400 kan tyde på

Nivåer over 1000 kan tyde på

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Ferritin. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Friis-Hansen L, Hornung N, et al. Ferritin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 10.06.2017.
  2. Metodebok.no. Ferritin, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 05.11.2021. metodebok.no 
  3. Røsvik AS, Hervig T, Wentzel-Larsen T, Ulvik RJ. Iron status in Norwegian blood donors: comparison of iron status in new blood donors registered in 1993–1997 and in 2005–2006. Vox Sanguinis 2009; 96:49-55. PubMed PMID:19121198. PubMed 
  4. Klajnbard A, Szecsi PB, Colov NP, Andersen MR, Jorgensen M, Bjorngaard B, et al. Laboratory reference intervals during pregnancy, delivery and the early postpartum period. Clin Chem Lab Med 2010; 48: 237-48. PubMed 
  5. Galloway MJ, Stuart W, Smellie A. Investigating iron status in microcytic anaemia. BMJ 2006; 333: 791-3. British Medical Journal 
  6. Hagve T-A, Lilleholt K, Svendsen M. Jernmangelanemi - tolking av biokjemiske og hematologiske funn. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 161-4. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  7. Koperdanova M, Cullis JO. Interpreting raised serum ferritin levels. BMJ 2015; 351: h3692. doi:10.1136/bmj.h3692 DOI