Illustrasjonsfoto: Colourbox

Dobbeltest og KUB-test

NIPT står for non invasiv prenatal test og innebærer at det i en blodprøve tatt av mor blir gjort analyse av fosterets DNA. Testen gjøres i kombinasjon med en ultralydundersøkelse, og kan avdekke kromosomavvikene trisomi 21 (Down syndrom), trisomi 18 eller trisomi 13.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.