Hopp til hovedinnhold
CRP vil normalt være under 5 mg/L både for menn og kvinner.
CRP vil normalt være under 5 mg/L både for menn og kvinner.

CRP

Ved CRP analyserer man et par dråper med blod for å måle om det er en betennelse i kroppen. Den vanligste metoden for å hente ut blod til en slik prøve, er ved et lite stikk i fingeren.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/undersokelser/crp-hva-er-det/ 

Hva er CRP?

Når brukes CRP?

Hvordan blir testen utført?

Måleverdier

CRP-verdier ved ulike sykdommer

Bakterielle infeksjoner

Virusinfeksjoner

Infeksjoner med sopp eller parasitter

Betennelsessykdommer uten infeksjon

Andre tilstander

Vurdering av CRP-resultater

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet CRP, C-reaktivt protein. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Friis-Hansen L, Hornung N, et al. C-reaktivt protein (CRP). Lægehåndbogen, sist oppdatert 29.11.2018.
  2. Metodebok.no. CRP, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 13.10.2021. metodebok.no 
  3. Klajnbard A, Szecsi PB, Colov NP, Andersen MR, Jorgensen M, Bjorngaard B, et al. Laboratory reference intervals during pregnancy, delivery and the early postpartum period. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-48. PubMed 
  4. Harrison M. Erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein. Aust Prescr 2015;38: 93-4. PubMed 
  5. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.