Hopp til hovedinnhold

Blodsenkning

Blodsenkningen eller senkningen (SR) inngår svært ofte i de blodprøvene en lege rekvirerer. En forhøyet SR kan bety at noe er galt, men den sier ikke noe om hva som er galt.

Sist revidert:


Hva er senkningen?

Når brukes senkningen?

Normalverdiene for senkningen

Hvordan vurderes senkningsresultatet?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Senkningsreaksjon, SR. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Horsti J. "Sänkan" - fortfarende en populär undersökningsmetod. Klinisk Biokemi i Norden 2009; 21: 46-50. PubMed 
  2. Larsson A. C-reaktivt protein (CRP) - bättre än SR som förstahandsvalet som inflammationsmarkör. Klinisk Biokemi i Norden 2009; 21: 52-4. PubMed 
  3. Mönig H, Marquardt D, Arendt T, Kloehn S. Limited value of elevated erythrocyte sedimentation rate as an indicator of malignancy. Family Practice 2002; 19: 436-8. PubMed