Mikrobiologisk prøvetaking - oversikt

Hentet fra Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Hurtigguide

Sykdomsbilde/

agens

Prøve-

materiale

Prøvetaking, 

forsendelse

Lab-undersøkelser
Otitis media
H. influenzae
Pneumokokker
Beta-hemolytiske
streptokokker gruppe
A, Moraxella Catarrhalis
Øresekret etter perforasjon, eller prøve fra nasopharynx (tynnpensel) Pensel i transportmedium Dyrkning
Tonsilitt
Beta-hemolytiske
streptokokker
gruppe A, C, G
Sekret fra tonsiller (ikke fra pussproppene, men fra rød randsone på tonsiller og svelgvegg) Pensel i transportmedium Dyrkning
Pneumoni
Pneumokokker
H.influenzae 
Beta-hemolytiske
streptokokker gruppe A

Prøve fra nasopharynx (tynn pinne), evt ekspektorat

Pensel i transportmedium eller ekspektorat i prøveglass hvis rask transport Dyrkning
Atypisk pneumoni
M. pneumoniae 
C. pneumoniae
Serum
Halsutstryk/ nasopharynx-utstryk
Pensel (hvit) i virustransport-medium Serologi
PCR
Sinusitt
H. influenzae
Pneumokokker,
S. aureus m.fl.
Sekret fra sinus
Prøve fra nasopharynx
Pensel i transportmedium  Dyrkning
Kikhoste
B. pertussis
Serum
Prøve fra nasopharynx/ hals
Pensel i spesial-transportmedium
Pensel i virus-transport-medium
Serologi
Dyrkning
PCR
Konjunktivitt
S. aureus 
H. influenzae 
Pneumokokker
Gonokokker
C. trachomatis
Sekret

Pensel i transportmedium

Pensel i spesial-transportmedium

Dyrkning
PCR
C. trachomatis Celleavskrap Klamydia spesial-pensel og transportmedium PCR
Sår, overflatiske infeksjoner
S. aureus
Streptokokker
Pseudomonas m.fl.
Sårsekret OBS: Vask vekk puss med sterilt saltvann Penselprøve i transportmedium Dyrkning
Dype infeksjoner
Abscess mm.
S. aureus
Streptokokker
Anaerober m.fl.
Aspirat eller penselprøve Penselprøve i transportmedium og/eller aspirat i sterilt glass Dyrkning
Gastro-intestinale infeksjoner
Salmonella
Shigella
Yersinia
Campylobacter
Fæces Glass med øse i Cary-Blair transportmedium Dyrkning
C. difficile Fæces Sterilt glass uten tilsetning Toksintest

Urogenitale infeksjoner
C. trachomatis, M. genitalium og (U. urealyticum)

Penselprøve fra cervix og uretra
Urin
Klamydia spesial-pensel og transportmedium
Sterilt glass
PCR
PCR
Gonokokker Sekret Pensel i transport-medium

Dyrkning
PCR

Urinveisinfeksjoner
E. coli, andre gramneg. stavbakterier 
S. saprophyticus
Enterokokker m.fl.
Urin Midtstråleprøve i borsyreglass, uten tilsetning ved transp.tid < 4 t. Evt. dyppekultur Dyrkning

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Trine Hessevik Paulsen, allmennlege og redaksjonsmedarbeider i NEL

Referanser

  1. Grude N. Hurtigguide. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Sist oppdatert 22.09.2016. www.antibiotikaiallmennpraksis.no

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.