Hopp til hovedinnhold

Mikrobiologisk prøvetaking - oversikt

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Grude N. Hurtigguide. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Sist oppdatert 22.09.2016. www.antibiotikaiallmennpraksis.no  
  • Trine Hessevik Paulsen, allmennlege og redaksjonsmedarbeider i NEL