Vanillinmandelsyre (VMA)

Definisjon

 • Vanillinmandelsyre (3-metoksy-4-hydroksymandelsyre) er det dominerende nedbrytningsproduktet i urinen fra adrenalin og noradrenalin

NPU-kode

 • NPU03739

Referanseområde

 • Kvinner og menn: ≤ 34 µmol/døgn
 • Metodeavhengige verdier
 • Forutsetter korrekt urinsamling. En del næringsmidler og medikamenter kan forstyrre analysen, avhengig av hvilken målemetode som benyttes
 • VMA-utskillelsen i urinen gjenspeiler omsetningen av adrenalin og noradrenalin i organismen og varierer i løpet av døgnet med den høyeste utskillelse om ettermiddagen
 • Fysisk aktivitet og psykisk stress øker utskillelsen

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 8%
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 22%

Aktuelle indikasjoner

 • Bedre tester er kombinasjonen av normetanefrin og metanefrin i plasma, samt katekolaminer i døgnurin
 • Ved mistanke om feokromocytom, nevroblastom eller andre nevroendokrine tumorer
  • Supplement til katekolaminbestemmelse i urin (ev. blodprøve på metanefriner) på grunn av høy spesifisitet
  • Minimerer antallet falskt positive katekolaminresultater

Forberedelser

 • De to siste døgn (helst siste uke) bør man unngå følgende medisiner:
  • Βeta-reseptorblokkere, kalsiumantagonister, nitroglycerin, theophyllin, quinidin, methyldopa, levodopa, lithium, tricykliske antidepressiva, disulfiram, imipramin, kloralhydrat, MAO-hemmere, erythromycin, tetracyklin, methenamin, salicylat, paracetamol, nesedråper, spray eller hostesaft
 • Siste døgn må man unngå å drikke og spise følgende:
  • Kaffe, te, cola, banan, appelsin, plommer, ananas, sitron, sjokolade, valnøtter, vanilje, avokado
 • Siste 10 timer:
  • Ikke røyk
  • Ikke fysisk eller psykisk stress
 • Kvinner bør samle døgnurin 1–2 dager etter opphør av menstruasjon
 • Det kan i enkelte tilfeller være indisert å samle urin når pasienten har symptomer ev. urinoppsamling 2-4 timer etter et anfall

Prøvetaking

 • Døgnurin som er surgjort
 • Urinen samles i 24 timer i 2-liters beholder som er tilsatt 5 mL konsentrert svovelsyre eller saltsyre
  • For å unngå skade bør pasienten late vannet i en ren beholder og deretter umiddelbart tømme innholdet over i beholderen med syre
  • Beholderen må stå kjølig under urinsamlingen
  • Oppgi døgndiurese
  • Kfr. informasjon om urinsamling

Feilkilder

 • Korrekt urinsamling er avgjørende
 • Fysisk aktivitet kan gi forhøyede verdier
 • Ulike former for stress øker katekolaminutskillelsen:
  • Sjokk, sepsis, feber, forbrenninger, alvorlige sykdommer
 • Jfr. over medikamenter, mat og drikke som bør unngås
 • Katekolaminutskillelse fra tumores kan være intermitterende. Gjentatte døgnmålinger kan være nødvendig

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Malignt nevroblastom, feokromocytom og beslektede svulster
  • 2-5 x øvre referansegrense
  • Sensitivitet 60-40%
  • Spesifisitet opp mot 95%
 • Falskt forhøyede verdier
  • Fysisk aktivitet og ulike former for stress
  • Det samme kan også observeres hos pasienter som står på MAO-hemmere
 • Bemerk at utskillelsen av katekolaminer fra en svulst kan være intermitterende
  • Derfor kan det være nødvendig å gjøre flere døgnsamlinger av urin for å påvise tilstanden
  • Spesielt er det viktig å samle urin under og like etter perioder hvor pasienten har kliniske tegn på økt katekolaminproduksjon

Lave verdier

 • Ingen klinisk betydning

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Ødum L, Hansen-Nord G, Hornung N. Vanillinmandelat (VMA). I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 20.10.2016.
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. VMA, døgnurin- Sist oppdatert 07.08.2019. www.brukerhandboka.no.

Referanser

 • Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009.
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.