Leukocytt stiks

Definisjon

 • Leukocytter i urin er et tegn på betennelse i nyrer eller urinveier
 • Det er i første rekke nøytrofile granulocytter som utskilles i urinen. Granulocyttene inneholder esteraser som spalter estere som er impregnert i testfeltene på stiksen
 • Det finnes flere forskjellige merker av urinstrimler på markedet med noe ulik sensitivitet
 • Mange bruker instrumenter som avleser utslagene på strimmelen. Sannsynligvis gir dette mer noe nøyaktige resultater

NPU-kode

 • NPU03987

Referanseområde

 • Negativ test

Aktuelle indikasjoner

 • Diagnostikk av urinveisinfeksjoner

Testegenskaper

 • De forskjellige testene har ulik følsomhet for leukocytter og kan påvirkes av ulike feilkilder
 • Enzymreaksjon hvor naturlig forekommende esteraser i granulocyttene spalter en indoxylester på teststrimmelen. Spaltningen fører til fargeomslag
  • Testen gir ikke utslag på lymfocytter, røde blodlegemer eller bakterier
 • De to mest brukte testene i Norge (Roche og Siemens strimler) gir positivt utslag ved u-leukocytter over ca. 10 x 106/L
 • Positivt resultat graderes fra en til tre +

Prøvetaking

 • Bør være midtstrøms urinprøve
 • Morgenurin gir mest pålitelig resultat
 • Man bør unngå intens fysisk aktivitet før prøvetaking
 • Prøven skal oppbevares i kjøleskap dersom den ikke kan analyseres straks

Feilkilder

 • Falskt positivt resultat
  • Granulocytter fra vaginalsekret eller menstruasjonsblod eller byller i skrittet kan gi falsk positiv test
  • Vanlig forekommende bakterier, trichomonas og erytrocytter fra vaginalsekret reagerer ikke med testfeltet
 • Falskt negativt resultat
  • Kraftig albuminuri kan dempe reaksjonen
  • Askorbinsyre (vitamin C) kan dempe fargeomslaget
  • Høy glukose medfører redusert sensitivitet ved å dempe fargeomslaget
  • Høydosebehandling med cefalosporiner, tetrasykliner og nitrofurantoin

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Testen er positiv hos ca. 80-90% av pasienter med urinveisinfeksjon
  • Uansett hvor i urinveiene infeksjonen er lokalisert, uansett hvilke mikroorganismer som er involvert, og uansett om infeksjonen er akutt eller kronisk
 • Analysen er også positiv ved ikke-infeksiøse inflammatoriske tilstander, f.eks. ved nyresten eller tumorer i nyrer og urinveier
 • Det er viktig å sammenholde resultatet med klinikken, samt med andre undersøkelser av urinen som strimmel-undersøkelse for bakterier (nitritt) og ev. mikroskopi

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Ødum L, Hansen-Nord G, Hornung N. Leukocytter stix. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 29.03.2016.
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Leukocytter (stiks), urin. Sist oppdatert 08.01.2021. www.brukerhandboken.no

Referanser

 
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.