Ketoner i urin

Definisjon

 • Konsentrasjonen av ketonstoffer i urin beregnet med en kvalitativ eller semikvantitativ strimmel-metode
 • Ketoner dannes når fettsyrer og fett metaboliseres
 • Ketonlegemene er acetoacetat og 3-hydoksybutyrat («beta-hydroksy-smørsyre») som begge er nedbrytningsprodukter av fettsyrer, og aceton som dannes fra acetoacetat
 • Produksjonen av ketoner styres i hovedsak av insulin og glukagon. Ved diabetes fører lav insulinaktivitet til øket nedbrytning av fett, og dermed økning av ketoner
 • I CNS fungerer ketonlegemene som viktige energikilder ved mangel på glukose
 • Ketonlegemene utskilles delvis i urinen, aceton også i lungene
 • Økt mengde ketoner i blodet og urin fører til elektrolyttforstyrrelser, dehydrering, og hvis det ikke korrigeres, acidose og ev. koma

Referanseområde

 • Negativ strimmeltest
 • Det finnes flere forskjellige strimler på markedet

Aktuelle indikasjoner

 • Overvåking i sykehus ved diabetes ketoacidose
 • Monitorering av enkelte pasienter med diabetes mellitus type 1

Prøvetaking

 • Teststrimmel dyppes i fersk urin. Sammenlign strimmelen med kontrollfargene på boksen
 • Hvis ikke analysen kan utføres innen 2 timer etter vannlating, må prøven settes i kjøleskap eller fryses

Feilkilder

 • Falskt positive resultat
  • Noen medikamenter kan gi falskt positive resultat
  • Ses etter inntak av valproat, levodopa, kaptopril, mesna (2-mercaptoetansulfonsyre) og andre stoffer som inneholder sulfhydrylgrupper og etter inntak av store mengder askorbinsyre
 • Falske negative resultat
  • Kan oppstå dersom urinen blir stående for lenge
  • Testen måler først og fremst acetoacetat. Hos noen diabetikere kan det forekomme selektiv opphopning av 3-hydoksybutyrat og falsk negativ test

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Ketose og ketonuri forekommer ved alle tilstander med økt fettforbrenning:
  • Ukontrollert diabetes mellitus
  • Sult/underernæring, faste, anorexi
  • Alkoholforgiftning
  • Langvarige brekninger
  • Karbohydratfattig kost
  • Under og etter lengerevarende fysisk anstrengelse
 • Økt metabolisme
  • Hypertyreoidisme
  • Høy feber
  • Svangerskap eller amming
  • Cushing
  • Akromegali
 • Hos personer uten diabetes kan ketonuri forekomme i forbindelse med akutt sykdom, alvorlig stress eller langvarige anstrengelser
 • Barn utvikler lettere ketose og ketonuri

Lave verdier

 • Negativ stix ved hypoglykemi kan gi mistanke om hyperinsulinisme eller defekter i fettsyreoksidasjonen eller ketogenesen

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Påvisning av ketonuri hos pasienter med diabetes indikerer behov for bedre kontroll

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Ketostoffer stix. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 21.02.2011
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Ketoner (stiks), urin. Sist oppdatert 01.02.2019. www. brukerhandboken.no

Referanser

 
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.